Нормативні вимоги до розміщення газових водонагрівачів


1. Не допускається розміщення газових водонагрівачів:

 • в коридорах загального користування;
 • в санітарних вузлах;
 • в гуртожитках усіх типів;
 • в приміщеннях будинків будь-якого призначення, які не мають вікна з кватиркою (фрамугою);
 • в підвальних поверхах, а при газопостачанні ЗВГ – в підвалах і цокольних поверхах будинків.

2. В одному приміщенні житлових будинків не допускається передбачати установку більше двох ємкісних водонагрівачів, або двох інших типів газового обладнання.

3. Відвід продуктів згорання від опалювальних агрегатів тепловою потужністю до 30 кВт дозволяється робити через димохід або через зовнішню стінку будинку.

4. Установку газового опалювального обладнання тепловою потужністю понад 30 кВт до 200 кВт слід передбачати у відособлених нежилих, вбудованих або прибудованих до житлових будинків приміщеннях, що відповідають таким вимогам:

 • відособлені вбудовані і прибудовані приміщення для газового обладнання сумарною тепловою потужністю від 30 до 200 кВт мають:
 • висоту приміщення не менше 2,5 м;
 • наявне природне вентиляція-витяжка – в об’ємі трьохкратного повітрообміну в годину; приплив — в об’ємі витяжки плюс додаткової кількості повітря для горіння газу (при заборі повітря із приміщення);
 • розміри витяжних та припливних пристроїв повинні визначатися розрахунком;

об’єм приміщення має бути не менше  

До 30 кВт

7,5 м3

Від 30 до 60 кВт

13,5 м3

Від 60 до 200 кВт

15 м3

5. Установка настінних газових водонагрівачів проводиться:

 • на стінах із негорючих матеріалів на відстані не менше 2 см від стіни (у тому числі від бокової стіни);
 • на стінах із важкогорючих та горючих матеріалів, ізольованих негорючими матеріалами (покрівельною сталлю по листу азбесту товщиною не менше 3 мм, штукатурною) на відстані не менше 3 см від стіни.

Ізоляція повинна виступати за габарити корпусу обладнання на 10 см і 70 см зверху.

6. Відстань у просвіті від виступаючих частин газового обладнання по фронту і в місцях проходу повинна бути не менше 1 м.

7. Для припливу повітря в приміщенні, де розміщуються газові прилади з відводом продуктів згорання в димоході, слід передбачати в нижній частині дверей або стіни, що виходять у суміжне нежиле приміщення, решітку або зазор між дверима і підлогою, або решітку встановлену в зовнішній стінці приміщення.

Розмір живого перерізу припливного пристрою повинен бути не менше м2:

 • для газових приладів загальною потужністю до 30 кВт – 0,02;
 • для відособлених приміщень (вбудованих, прибудованих, окремо стоячих(для газових приладів загальною потужністю від 30 до 200 кВт – 0,025))

8. При установці в кухнях та приміщеннях житлових будинків ємкісних газових водонагрівачів з відводом продуктів згорання у димоходи слід передбачити контроль концентрацій чадного газу (0,005 % СО) та контролю до вибухових концентрацій газу 20 % нижньої концентраційної мережі займистості (НКМЗ) встановлюються квартирні газосигналізатори з вимикаючими газ пристроями.

9. В громадських будинках і прибудованих до них приміщеннях можлива установка газового обладнання за винятком:

 • дитячих дошкільних та шкільних закладів;
 • лікарні та лікувально-поліклінічні приміщення;
 • спальні корпуси санаторіїв, заклади відпочинку, дитячі оздоровчі заклади, школи-інтернати;
 • культурно-видовищні, дозвільні, спортивні, торгівельні, транспортні, культові та інші заклади з можливим перебуванням більше 50 людей в одному приміщенні;
 • громадські будинки висотою понад 26,5 м, будинки з атріумами, багатофункціональні будинки з жилими приміщеннями.
 • В лікувальних та амбулаторно-поліклінічних приміщеннях допускається передбачити установу газового обладнання тільки в приміщеннях приготування їжі, центральних заготівельних лабораторіях, стоматологічних поліклініках, які знаходяться в окремо розташованих будинках.

10. Приміщення, в якому встановлюються газові водонагрівачі повинні мати висоту не менше 2,2 м вікно з квартирою (фрамугою) та постійно діючу приплинно-витяжну вентиляцію з кратністю обміну повітря не менш 3х.

11. Площа перерізу димоходу неповинна бути менш площі перетину патрубка газового водонагрівача, що приєднується до димоходу.

12. Приєднання газового обладнання до димоходів треба передбачити з’єднувальними трубами, виготовленими з покрівельної або оцинкованої сталі товщиною не менш 1,0 мм, гнучкими металевими гофрованими патрубами або уніфікованими елементами, що поставляються в комплекті з устаткуванням.

З’єднувальна димовідвідна труба, яка з’єднує газовий прилад з димоходом, повинна мати вертикальну ділянку.

Довжина вертикальної ділянки з’єднувальної труби, рахуючи від низу димовивідного патруба газового приладу до осі горизонтальної ділянки труби, повинна бути не менш 0,5 м.

В приміщеннях висотою до 2,7 м для приладів із стабілізаторами тяги допускається зменшення довжини вертикальної ділянки до 0,25 м, без стабілізаторів тяги до 0,15 м. Сумарна довжина горизонтальних ділянок з’єднувальних труб в нових будинках повинна бути не більше 3 м, в існуючих будинках – не більше 6 м. Уклон труби повинний бути не менше 0,01 в бік газового приладу.

На димовідвідних трубах допускається передбачати не більш трьох поворотів з радіусом заокруглення не менше діаметра труби.

Нижче місця приєднання димовідвідної труби від приладу до димоходу повинно бути передбачено улаштування «кишені» перерізом не менше за переріз димоходу і завглибшки не менше 25 см, що має люк для чищення.

Димовідвідні труби, що прокладаються через приміщення, які не опалюються, при необхідності повинні бути покриті ізоляцією.

Прокладання димовідвідних труб від приладів через житлові кімнати не допускається.

Відстань від з’єднувальної труби до стелі або стіни з негорючих матеріалів приймається не менше 5 см, а з горючих та важкогорючих матеріалів — не менше 25 см. Допускається зменшення відстані з 25 до 10 см за умови захисту горючих та важкогорючих конструкцій покрівельною сталлю по листу азбесту товщиною не менше 3 мм. Теплоізоляція повинна виступати за габарити з’єднувальної труби по 15 см з кожного боку.

Підвіска та кріплення з’єднувальних труб повинні виключити можливість їхнього прогину. Ланки з’єднувальних труб повинні щільно, без зазорів, всуватися одне в другу за ходом димових газів не менше ніж на половину діаметра труби. З’єднувальна труба повинна щільно приєднуватися до димового каналу, для чого застосовуються обмежувальні пристрої (шайба або гофр).

13. Димові труби від газових приладів в будівлях повинні бути виведені:

 • вище граничної зони вітрового підпору, але не менше 0,5 м вище гребеня даху при розташуванні їх (рахуючи по горизонталі) не далі 1,5 м від гребеня даху;
 • в рівні з гребенем даху, якщо вони знаходяться на відстані від 1,5 до 3м від гребеня даху;
 • не нижче прямої, проведеної від гребня вниз під кутом 10о до горизонту, при розташуванні труб на відстані більше 3 м від гребеня даху.

Зоною вітрового підпору димової труби вважається простір нижче лінії, проведеної під кутом 45о до горизонту від найбільш високих точок поблизу розташованих споруд і дерев.

В усіх випадках висота труби над прилягаючою частиною даху повинна бути не менше 0,5 м, а для будинків із суміщеною крівлею (плоским дахом) – не менше 2,0 м.

Установка на димоходах зонтів та інших насадок не допускається.

14. Димоходи в стінах допускається виконувати разом із вентиляційними каналами. При цьому вони повинні бути розділені по усій висоті герметичними перегородками, виконаними з матеріалу стіни, товщиною не менше 120 мм. Висоту витяжних вентиляційних каналів розташованих поруч з димоходами слід прийняти рівній висоті димоходів.

Допускається відведення продуктів згорання в атмосферу через зовнішню стіну газифікованого приміщення без влаштування вертикального каналу від опалювального газового обладнання з герметичною камерою згорання.

Допускається відвід продуктів згорання в атмосферу передбачати через покрівлю будинку у вертикальний димовий канал.

Довжина горизонтальної ділянки димового каналу від опалювального обладнання з герметичною камерою згорання при виході через зовнішню стіну приймається не більше 3м.

Забороняється передбачати вихід димового каналу через зовнішню стіну:

 • в під’їзди (арки), криті переходи;
 • в закриті балкони, лоджії, еркери;
 • в будинках, які є історичними або архітектурними пам’ятками, без дозволу відомства, під охороною яких вони знаходяться;
 • крізь стіни фасадів будинків, які виходять на майдани та вулиці, що мають історично-архітектурну та містобудівну цінність, а також які знаходяться в безпосередній близькості від ділянок дитячих дошкільних закладів, шкіл та закладів охорони здоров’я.

В будинках, в яких забороняється установка газових приладів згідно з вимогами ДБНВ 2.2.9; СНіП 2.08.01, СНіП 2.04.05.

Отвори димових каналів на зовнішній стінці будинку при відведенні продуктів згорання від опалювального обладнання через зовнішню стіну без улаштування вертикального каналу, слід розміщати згідно з інструкцією з монтажу газового обладнання підприємства-виготовлювача, але на відстанях не менше тих, що зазначені у таблиці Ж1 (додаток Ж до ДБН В.2.5-20-2001) – «Газопостачання».

Реклама


Добавить комментарий

Please log in using one of these methods to post your comment:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s